Laat ons samenwerken!

WIJ ZIJN KLAAR VOOR UW PROJECT

 Bestellen kan: via onderstaand mailadres of via ons contactformulier (Gelieve de gegevens correct in te vullen zodat we u kunnen contacteren. Deze gegevens worden enkel gebruikt door Wendy’s Taartenatelier en worden niet doorgegeven aan derden.)

Telefonisch kunnen geen bestellingen meer doorgegeven worden. We krijgen graag alle gegevens op papier zodat er achteraf geen discussies kunnen ontstaaan

Bekijk steeds uw map van ongewenste mails of SPAM-mailbox bij het mailen, voor het ontvangen van onze antwoordmails

Pascal Petit & Wendy De Groote
Adres: Zwanenlaan 31, 8400 Oostende (Zandvoorde) 
Telefoon: 059/29 80 07
BTW:BE0842.308.903
Email: wendy_taartenatelier@telenet.be

Taartbesprekingen kunnen enkel op afspraak.
Zo kunnen we in alle rust en tijd de gegevens en wensen overlopen.  Openingsuren

  WIJ WERKEN ENKEL OP AFSPRAAK!!!

  Wij zijn in verlof van 08 juli 2024 tot en met 8 augustus 2024

  Maandag : Gesloten
  Dinsdag : 9u00 – 12u00 en 13u00 – 18u30
  Woensdag : 9u00 – 12u00 en 13u00 – 18u30
  Donderdag : 9u00 – 12u00 en 13u00 – 18u30
  Vrijdag : 9u00 – 12u00 en 13u00 – 18u30
  Zaterdag : 9u00 – 12u00 en 13u00 tot 18u00
  Zondag : 9u00 – 13u00

  ENKEL OP AFSPRAAK !!!!

  Tijdens de schoolvakanties zijn wij ook op dinsdag gesloten.

  Wendy’s taartenatelier stopt er mee op 26 december 2024,

  bedankt voor het jarenlange vertrouwen.

  Privacyverklaring :

  Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

  Wendy’s Taartenatelier houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring; • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

  Onze volledige privacyverklaring kan steeds om vraag via mail verkregen worden.